POLITIKA PRIVATNOSTI

Čelik d.o.o. Beograd – OGRANAK JUMP IN BEAUTY (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta thebodyshop.rs odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.
Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci nužni za obavljanje posla.
Trgovac preduzima odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca, uključujući i šifrovanje podataka u skladu sa važećim standardima.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Tokom posete sajtu thebodyshop.rs Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.
Ukoliko Kupac više ne želi da bude registrovani kupac ili ne želi da se bilo koji njegov podatak nalazi u bazi registrovanih kupaca, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail support@thebodyshop.rs . Trgovac će obraditi takav zahtev i e-mailom obavestiti Kupca o uklanjanju podataka iz baze kupaca.
Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta thebodyshop.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.
Maloletnici mogu koristiti internet prodavnicu thebodyshop.rs uz nadzor roditelja ili staratelja.
Sajt thebodyshop.rs može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.