Borba za osnažavanje žena i devojaka

BORBA ZA OSNAŽIVANJE ŽENA I DEVOJAKA
MI SMO FEMINISTIČKI BREND. BORBA ZA RAVNOPRAVNOST JE U NAŠOJ DNK.
Otkako je Anita Roddick otvorila The Body Shop 1976. godine, mi se zalažemo za jednakost. Feminizam je u našim kostima; naši feministički principi uključuju sve, i mi čvrsto verujemo da jednakost koristi svima. Posvećeni smo zagovaranju samoljublja i prihvatanja tela, i kroz naš aktivizam vodimo kampanju da svet učinimo pravičnim i bezbednim mestom za žene i devojke. Ovde u The Body Shop-u slavimo Međunarodni dan žena 2021. razmišljajući o svim partnerstvima koja smo sklopili tokom godina; otkrijte projekte na kojima smo radili i saznajte kako i vi možete pomoći u osnaživanju žena širom sveta.
NAŠA ZAKLETVA
Danas, više nego ikad, posvećeni smo nastavku Anita-ine borbe za osnaživanje žena i devojaka širom sveta. Jednakost koristi celom društvu. Kada žene imaju jednaka prava i obrazovanje, to je bolje za sve. Ovi vodeći principi su naša zvezda vodilja i naš zalog budućim generacijama.

Bićemo glasni aktivisti sa željom da se izborimo za jednakost prava i mogućnosti među polovima i da osnažimo žene i devojke.
Mi ćemo rasvetliti i obrazovati po pitanjima koja su zaista važna za jednaka prava i mogućnosti.
Koristićemo našu platformu da ojačamo feminističke liderke, glasove i pokret i proslavimo one koji rade na ravnopravnijem i pravednijem svetu.
Kreiraćemo proizvode i iskustva koja šalju poruku samoljublja i prihvatanja tela i odbacuju standarde lepote.
ISTORIJA KAMPANJE ZA JEDNAKOST
2003
STOP NASILJU U DOMAĆINSTVU
Godine 2003. pokrenuli smo kampanju Stop nasilju u domaćinstu, zasnovanu na skoro decenijskoj kampanji po ovom pitanju. Naš cilj je bio da podignemo svest i sredstva za podršku lokalnim partnerima koji pomažu onima koji su pogođeni nasiljem u porodici, uključujući decu koja su preživela, kao i lobiranje kod vlasti da donesu zakone.
2009 – 2012
STOP TRGOVINI DECOM I MLADIM LJUDIMA
Pokrenuli smo kampanju “Stop trgovini decom i mladim ljudima” sa ECPAT International-om 2009. godine. Ona je inspirisala promenu u neviđenim razmerama, prikupivši preko 7 miliona potpisa kupaca širom sveta i dovela do toga da se 24 zemlje širom sveta obavežu na usvajanje novih zakona.
2011
GLOBALNI SHEA SAVEZ
Naš shea je ručno izrađen od strane žena u Gani, gde se tehnike izrade prenose generacijama. Naše Community Fair Trade partnerstvo osigurava da žene dobiju fer cenu i beneficije za svoj rad, međutim, mnogo shea se i dalje izvozi iz Gane sa malo koristi za žene koje ga proizvode. U 2011. godini, okupili smo zainteresovane strane u industriji kako bismo formirali Globalnu shea alijansu. Ključni ciljevi su poboljšanje proizvodnje shea, rast tržišta i postizanje veće koristi za žene na dnu lanca snabdevanja. Principi održivosti utvrđuju kako bi sakupljači, prerađivači, izvoznici i brendovi koji koriste shea trebalo da rade ako žele da utvrde da su njihovi lanci snabdevanja održivi.
2019
SANJAJTE VELIKE SNOVE SA PLAN INTERNATIONAL-OM
U 2019. godini, podsticali smo devojke da sanjaju velike snove. U partnerstvu sa Plan International-om, radili smo na tome da ženama i devojkama u Indoneziji i Brazilu damo alate koji su im potrebni da uspeju i ostvare svoje snove. Nažalost, mnoge devojke u ovim zemljama nemaju pristup obrazovanju i zapošljavanju. Naša kampanja Dream Big podržala je 18-mesečni program koji je mladim ženama obezbedio stručnu obuku i veštine koje će im pomoći da pokrenu sopstveni biznis ili pronađu dobar, siguran posao. Kroz ovaj program smo pomogli 1.500 mladih žena.
2019
BLOODY GOOD PERIOD PARTNERSTVO
Proizvodi za menstruaciju ne bi trebalo da predstavljaju luksuz, ali mnoge žene koje imaju menstruaciju ne mogu da ih priušte. U 2019. smo se udružili sa Bloody Good Period, dobrotvornim projektom koji obezbeđuje menstrualne zalihe tražiocima azila, izbeglicama i onima koji žive u siromaštvu. Gabby Edlin je osnovala Bloody Good Period kada je shvatila da banke hrane i svratišta ne isporučuju dovoljno proizvoda za menstruaciju osobama kojima su bili potrebni, ili uopšte nisu mogli da ih isporuče. Koristili smo naše hiljade prodavnica i mrežu Body Shop at Home™ da prikupimo proizvode za menstruaciju za one kojima je potrebna, donirajući ih lokalnim organizacijama kao što su skloništa i svratišta.
2019
PLASTICS FOR CHANGE
U 2019. smo se udružili sa kompanijom Plastics for Change da bismo uspostavili novo Community Fair Trade partnerstvo, kupujući recikliranu plastiku iz Bengalura, Indija. Plastics for Change radi sa “skupljačima otpada” u Indiji koji su često “dalite” – članovi najnižeg indijskog sistema kasti i podložni diskriminaciji i lošim uslovima rada. Pomagali su ženama poput Annamma-e, koja je od detinjstva bila skupljač otpada, a sada upravlja Centrom za sakupljanje suvog otpada, zapošljavajući veliki broj ljudi i podržavajući svoju ćerku kroz kurs plastičnog inženjerstva.
BORBA ZA PRAVIČNOST SA COMMUNITY FAIR TRADE
Naš Community Fair Trade program nam je pomogao da našu borbu za ravnopravnost žena pokrenemo globalno. Kroz naša partnerstva, obezbeđujemo pravičnu cenu i pristup tržištu zanatlijama i proizvođačima širom sveta – mnogi od njih su u ruralnim zajednicama sa ograničenim mogućnostima zapošljavanja. Naša trgovina je pomogla ženama koje zapošljavamo da pronađu stabilne prihode, nezavisnost i poštovanje koje zaslužuju, kao i pomoć u finansiranju projekata zajednice koji uključuju promovisanje obrazovanja devojčica i jednake plate.
FINANSIJSKA NEZAVISNOST ZA ŽENE IZ GANE
Od 1994. godine nabaviljamo Community Fair Trade shea puter od Tungteiya Women’s Association u severnoj Gani. Iz 11 sela 640 žena ručno izrađuje shea puter koristeći 18-stepeni proces tradicionalnih tehnika, koji se generacijama prenosi sa majke na ćerku.

Primanje pravične cene obezbeđuje nezavisan prihod za žene, a takođe pomaže u njihovom osnaživanju kroz povećanje poverenja i poštovanja u njihovoj zajednici. Takođe plaćamo premium cenu da pomognemo u finansiranju projekata zajednice koji pozitivno utiču na živote 49.000 ljudi u 11 sela u široj zajednici. Dugoročna ulaganja omogućila su zajednici da izgradi 7 škola koje svake godine školuju oko 1.200 učenika i obezbedi pristup bezbednoj vodi i zdravstvenim ustanovama.
PIONIRSKE INICIJATIVE ZA OBRAZOVANJE I PRUŽANJE POMOĆI SIROMAŠNIMA
Naš Community Fair Trade ručno rađeni papir i ambalaža za poklone su održivi izvori iz Get Paper Industry u Katmanduu, Nepal.

Zaista smo ponosni što radimo sa GPI od 1989. Oni zapošljavaju više žena nego muškaraca i plaćaju im pravičnu, jednaku platu, pazeći da primaju jednake beneficije. Oni su takođe bili pioniri društvenih projekata od koristi celoj zajednici oko Bansbarija. Pomogli su da se deca iz najsiromašnijih porodica šalju u školu i podigli nivo obrazovanja za devojčice kroz kampanju i stipendije “Pošaljite svoje ćerke u školu”.

Poslednjih godina, GPI je bio pionir inicijativa za podizanje svesti o trgovini ljudima kroz organizovanje grupa devojaka u lokalnim selima. Oni sada takođe koriste svoj glas u širem obimu, organizujući državna takmičenja u školskim esejima na temu trgovine ljudima.